Research

ШИНЭЭР ХИЙСЭН ОЛОЛТ, АМЖИЛТ

2018 онд Дулааны станцын цахилгааныг зардлыг хэмнэх, өндөр хүчин чадалтай цахилгаан хөдөлгүүрүүдийн найдвартай ажиллагааг хангах үүднээс 3 ш давтамж хувьсгуур суурилуулсан. Энэхүү давтамж хувьсгуур (инвертер) суурилуулснаар 35-55 квт- ын цахилгаан хөдөлгүүрийн найдвартай ажиллагаа, АҮК дээшилж, ашиглалтын хугацаа уртасч, тоног төхөөрөмжийн элэгдэл багасч, зөөлөн асаалтын үр дүнд чадлын коэффициентийн төлбөрийг тэглэсэн зэрэг ач холбогдолтой.