Departments

Departments

Биокомбинат ТӨХХК нь 260 гаруй мэргэжилтэн ажилчидтай.
Үйлдвэрлэл технологийн алба, Инженер техникийн алба, Захиргаа
удирдлагын хэлтэс гэсэн 3 алба, 17 цех нэгжтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг

Захиргаа, удирдлагын хэлтэс

 •   Санхүү эдийн засгийн алба
 •   Худалдан авах ажиллагаа маркетингийн алба
 •   Нийтлэг үйлчилгээний цех
Read more

Үйлдвэрлэл технологийн алба

 •   Оношлогооны биобэлдмэл үйлдвэрлэлийн цех
 •   Вакцин үйлдвэрлэлийн 1-р цех
 •   Вакцин үйлдвэрлэлийн 2-р цех
 •   Омгийн сангийн лаборатори
 •   Тэжээлт орчин бэлтгэл цех
 •   Бэлэн бүтээгдэхүүн хадгалах, савлах цех
 •   Вирусын био бэлдмэл үйлдвэрлэлийн цех
 •   Эсрэг ийлдэс үйлдвэрлэлийн цех
 •   Хөлдөөлт хатаалтын цех
 •   Чанар хяналт, шинжилгээний лаборатори
 •   Вивар цех
 •   Судалгаа, хөгжлийн лаборатори
Read more

Инженер техникийн алба

Биокомбинатын барилга, байгууламж, дэд бүтэц, инженерийн хангамж нь 1973 онд Унгар улсын техник, эдийн засгийн тусламжтайгаар ашиглалтад орсон байна. Цахилгаан эрчим хүчнээс бусад эх үүсвэрээ өөрийн эх үүсвэрээс хангадаг...

 •   Дулааны станц
 •   Засвар цахилгаан, авто цех
 •   Сантехникийн цех
Read more